Jönköpings kommun

Grid

Den här webbplatsen baseras, som så många andra, på ett stödraster, en såkallad grid. En grid är i grunden ett sätt att strukturera sin information på.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

6

6

12